And Stones

Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy heel erg belangrijk en houden ons aan de privacywet, we zullen daarom nooit uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die waar u toestemming voor heeft gegeven. Ook zullen wij uw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen, buiten de bedrijven die voor verzending zorgen van de producten. Mochten wij vanuit een wettelijk oogpunt ( vermoeden van fraude of een misdrijf) gevraagd worden om gegevens aan te leveren dan zullen wij hier gehoor aan geven.

Wij zullen de website altijd op die wijze beveiligen dat uw gegevens beschermd zijn.

Aankoop van een product

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ( naw, telefoonnummer en emailadres) wanneer u bij ons een product bestelt, zodat wij de bestelling af kunnen handelen, ook uw bestelhistorie wordt bewaard. Als wij het product met de post verzenden zullen wij de gegevens van uw doorgeven aan de bezorgdienst. Uw bankrekeningnummer wordt aan ons verstrekt en bewaard, door de betaling die u aan ons doet.

Met het plaatsen van de bestelling geeft u voor het bewaren van deze gegevens automatisch toestemming. Wij bewaren uw gegevens zeven jaar, dit is de wettelijke termijn.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies, zodat onze website goed kan functioneren. Bij bezoek aan de website zal worden gevraagd of u cookies wilt toestaan. In uw browser kunt u cookies uitschakelen. Let wel: het kan zijn dat de website dan niet optimaal werkt.

Inzage

U heeft altijd het recht om inzage in uw gegevens die wij bewaren. U kunt hiervoor een verzoek indienen via het volgende emailadres: info@andstones.nl

Uiteraard kunt u dan de gegevens die wij bewaren wijzigen of laten verwijderen als de gegevens niet meer actueel zijn.

Wij proberen heel zorgvuldig om te gaan met uw gegevens, bent u van mening dat dit toch niet is zorgvuldig is gebeurd dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap